7103 Sayılı Kanunla 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

/, Haberler, Teşvik/7103 Sayılı Kanunla 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

7103 Sayılı Kanunla 3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda Yapılan Değişiklikler

Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

7103 Sayılı Kanun
KDV Kanunu’na eklenen geçici 39 uncu madde ile sanayi sicil belgesine sahip KDV mükelleflerine yapılacak yeni makine ve teçhizat teslimleri 31/12/2019 tarihine kadar KDV’den istisnası tutulmuştur.

İşte 7103 sayılı Kanun’la yapılan düzenlemelerin özeti:

– Yurt dışından getirilerek, teşvik belgeli yatırım yapmak üzere yeni kurulacak bir şirkete sermaye olarak konulan paraların kur farkları için vergi ertelemesi getirildi.

– Sanayi sicil belgesine sahip mükelleflere, münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makine ve teçhizat teslimleri, 31.12.2019 tarihine kadar katma değer vergisinden müstesna tutuldu.

– Sanayi sicil belgesine sahip mükellefler tarafından münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere 2019 yılı sonuna kadar edinilen yeni makine ve teçhizatın, hızlandırılmış amortisman yoluyla itfasına olanak sağlandı. Bu sabit kıymetler, faydalı ömür sürelerinin yarısı sürede itfa edilebilecek. Aynı olanak, Ar-Ge, yenilik ve tasarım faaliyetlerinde kullanılmak üzere alınan yeni makine ve teçhizat için de ayrıca sağlandı.

– Çalışanlara, kreş ve gündüz bakımevi hizmeti verilerek sağlanan menfaatlere, asgari ücretin % 15’i ile sınırlı olarak, gelir vergisi istisnası getirildi. Oranı Bakanlar Kurulu asgari ücretin % 50’sine kadar artırabilecek.

– İmha edilen malların değerlemesinde yeni bir yöntem getirilerek, bozulma, çürüme veya miadı dolma gibi nedenlerle imhası gereken malların, Maliye Bakanlığı’yla yapılan anlaşmayla belirlenecek yöntem ve imha oranı çerçevesinde değerlenmesine olanak sağlandı.

– İş sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla sonlandırılmasına bağlı olarak yapılan ödemelerin vergilendirilmesi kanunla yeniden düzenlendi. Yapılan ödemenin kıdem tazminatı sınırı çerçevesinde gelir vergisinden istisna olduğu açıkça hükme bağlandı.

– Organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin su, kanalizasyon, arıtma, doğalgaz, elektrik, haberleşme tesisleriyle, yol yapımına ilişkin, bunlara yapılan mal teslimleri ile hizmet ifaları katma değer vergisinden istisna edildi.

– ÖTV Kanunu’na ekli listeler Türk Gümrük Tarife Cetveli’nde gerçekleşen değişikliklerle uyumlu hale getirildi, ÖTV Kanunu’nun Bakanlar Kurulu’na verdiği yetki limitleri güncellendi.

– İhraç edilmek üzere ihracatçılara teslim edilen ÖTV’ye tabi malların mücbir sebepler veya beklenmedik durumlar nedeniyle üç ay içinde ihraç edilememesi durumunda, üç aya kadar ek süre verilebilmesine olanak sağlandı.

– Yurtiçinde taşıtların imalat sürecinde kullanılan hoparlör, radyo, navigasyon cihazı, monitör gibi mallar için ödenen ÖTV’nin imalatçılara iade edilmesi sağlandı.

– 2019 yılı sonuna kadar uygulanmak üzere, 16 yaş ve üzerindeki bazı araçların hurdaya çıkartılması şartıyla, yeni araç alımında 10.000 lirayı geçmemek üzere ÖTV avantajı getirildi.

– Sporcu ücretleri üzerinden kesilerek ödenen gelir vergisi tutarlarının, amatör sporlarla ilgili bazı harcamalarda kullanılmak üzere ilgili kulüp veya şirketlere iadesi öngörüldü.

– Yeni işe alınanlar için stopaj ve damga vergisi teşviki getirildi.

– Elektrik motorlu araçlar motorlu taşıtlar vergisi kapsamına alındı, bu araçların, diğer taşıtlar için uygulanmakta olan tarifede yer alan tutarların %25’i oranında vergilendirilmesi öngörüldü.

– Asgari ücretin vergi diliminden kaynaklanan düşüşünün telafisine ilişkin olarak 2016 ve 2017 yıllarında geçici düzenlemelerle yapılan uygulama kalıcı hale getirildi.

Kaynak:https://www.dunya.com/kose-yazisi/7103-sayili-kanunun-vergi-duzenlemeleri/412373

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.
By | 2018-06-25T13:46:58+00:00 Mayıs 17th, 2018|Finans, Haberler, Teşvik|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment