KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı

/////KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2017-12-15T14:28:49+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.
KURUM KOSGEB
BİRİM
ANA PROGRAM KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI
ALT PROGRAM  
ÖZET/AMAÇ – Ülkenin ulusal ve uluslararası hedefleri doğrultusunda, küçük ve orta ölçekli işletmelerin, ekonomideki paylarının ve etkinliklerinin arttırılması,

– KOBİ’lerin rekabet güçlerinin ve sağladıkları katma değerin yükseltilmesi, amacıyla hazırlayacakları projelerin desteklenmesidir.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan KOBİ’ler
DESTEK TÜRÜ HİBE + KREDİ
DESTEK ORANI -1. ve 2. Bölgelerde en fazla %60
-3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde en fazla %80
ÜST LİMİT -Geri Ödemesiz Destek – En fazla 300.000 TL
-Geri Ödemeli Destek – En fazla 700.000 TL
DESTEKLENEN GİDERLER

 

– Program kapsamında desteklenecek proje giderleri Proje Teklif Çağrısında belirlenir ve belirlenen esaslar dâhilinde desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak; gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri desteklenmez.

– Personel giderleri, net ücret (asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler hariç) üzerinden desteklenir.

– Proje kapsamında desteklenmesi uygun görülen gider grupları toplamı ile destek türleri, Proje Teklif Çağrısında belirlenen üst limit, oran ve varsa gider kısıtlarını geçmeyecek şekilde Kurul tarafından belirlenir

DESTEK SÜRESİ Program kapsamında desteklenecek proje süresi azami 36 (otuz altı) aydır. Hazırlanacak projelerde asgari ve azami proje süreleri Proje Teklif Çağrısında belirtilir. Desteklenecek projelerde Proje süresini, projenin niteliğine göre Kurul belirler. Kurul kararı ile 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilir.
BAŞVURU DÖNEMLERİ Çağrı esaslı olarak başvuru yapılır
ÖZEL NOTLAR ⇒ Program kapsamında işletmenin aynı anda birden fazla projesi desteklenmez. Projenin tamamlanması halinde yeni bir proje sunulabilir.

⇒ Bu Program kapsamında belirlenen üst limitler proje bazlı olup, işletmenin her yeni projesinde destek üst limiti yeniden başlatılır.

⇒ Proje kapsamında desteklenerek satın alınan makine, teçhizat, donanım, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, İşletme tüzel kişiliğine ait olup, taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde kiralanamaz veya devredilemez.

⇒ İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz. Böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

⇒ Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.

TEKNİK TANIMLAR
Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.