Marka Tescil

///Marka Tescil
Marka Tescil 2018-07-23T12:01:17+00:00
Want create site? Find Free WordPress Themes and plugins.

MARKA TESCİL

Tescil kelimesinin geçtiği kalıplar genelde ya tapu ile ya da araba ruhsatı ile ilgilidir. MÜSECCEL MARKA tabiri de eski günlerden kalma bir hoşluk olarak halen yaşamaktadır. Tescil kelimesi köken olarak sicil kelimesi ile aynıdır.

Marka Tescili, marka sahibinden bağımsız olarak yapılan idari bir işlemdir. Marka müracaatı nitelik itibariyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için, vekil aracılığı ile yapılması daha doğrudur. WAGE GROUP marka müracaatlarının idari bir işlemden çok daha fazlası olduğunun bilincinde olarak detaylı ve güvenilir danışmanlık hizmeti vermektedir.

Tüm bu işlemler nitelik itibariyle idare ile idareden hizmet talep eden vatandaş arasında cereyan eden muamelelerdir. Şu halde salt bürokratik yönüyle marka tescilinin elektrik faturası yatırmaktan veya iş yerine ADSL bağlantısı yapılması için müracaat etmekten farkı bulunmamaktadır.

Hizmeti talep eden, hizmet, hizmeti veren idare ve hizmetin sonuçlandırılması ya da reddedilmesi unsurları tüm idari işlemler gibi marka patent veya endüstriyel tasarım tescilinde de söz konusudur.

Kuşkusuz ticaret alanında kullanılan tek ayırt edici işaret marka değildir.

Markanın yanı sıra kişileri, işletmeleri ve mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarayan işaretler mevcuttur. Ticari faaliyet gösteren herkes gerçek veya tüzel kişiler tacir sayılırlar.

Tacirleri birbirinden ayırt etmek için TTK`da birden fazla ayırt edici unsur öngörülmüştür. Marka, işletme adı, gerçek kişi tacirin ismi, ticaret unvanı ticaret alanında kullanılan ayırt edici işaretlerdir. Bunların içinde en çok hak ve yetki sağlayan ve en etkili tedbir alınmasını sağlayan unsur Markadır.

1995`e kadarki dönemde marka hakkı tecavüzü haksız rekabetin bir unsuru olarak algılanıp hukuki tedbirler de haksız rekabet kapsamında değerlendirilmiş ve marka hakkının korunması haksız rekabetin özel bir durumu olarak uygulanmıştır. Bugün ise marka hakkı korunması ve marka tescili başlı başına bağımsız bir hukuk konusu olarak kabul edilmektedir. Marka hukuku sürekli gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Zira günden güne artan marka başvuru sayıları ile daha çok konu mahkemelere taşınmaktadır. Bunun yanında Yargıtay tarafından marka hukuku ile ilgili olarak sürekli olarak yeni içtihatlar oluşturulmakta ve bu genç hukuk dalı her yönüyle gelişmektedir.

 

MARKA TESCİLİ NEDİR?

Tescil kelimesinin geçtiği kalıplar genelde ya tapu ile ya da araba ruhsatı ile ilgilidir. MÜSECCEL MARKA tabiri de eski günlerden kalma bir hoşluk olarak halen yaşamaktadır. Tescil kelimesi köken olarak sicil kelimesi ile aynıdır.

Marka Tescili, marka sahibinden bağımsız olarak yapılan idari bir işlemdir.Marka müracaatı nitelik itibariyle uzmanlık gerektiren bir işlem olduğu için, vekil aracılığı ile yapılması daha doğrudur. WAGE GROUP marka müracaatlarının idari bir işlemden çok daha fazlası olduğunun bilincinde olarak detaylı ve güvenilir danışmanlık hizmeti vermektedir

Tüm bu işlemler nitelik itibariyle idare ile idareden hizmet talep eden vatandaş arasında cereyan eden muamelelerdir. Şu halde salt bürokratik yönüyle marka tescilinin elektrik faturası yatırmaktan veya iş yerine ADSL bağlantısı yapılması için müracaat etmekten farkı bulunmamaktadır.

Hizmeti talep eden, hizmet, hizmeti veren idare ve hizmetin sonuçlandırılması ya da reddedilmesi unsurları tüm idari işlemler gibi marka patent veya endüstriyel tasarım tescilinde de söz konusudur.

Kuşkusuz ticaret alanında kullanılan tek ayırt edici işaret marka değildir.

Markanın yanı sıra kişileri, işletmeleri ve mal ve hizmetleri birbirinden ayırt etmeye yarayan işaretler mevcuttur. Ticari faaliyet gösteren herkes gerçek veya tüzel kişiler tacir sayılırlar.

Tacirleri birbirinden ayırt etmek için TTK`da birden fazla ayırt edici unsur öngörülmüştür. Marka, işletme adı, gerçek kişi tacirin ismi, ticaret unvanı ticaret alanında kullanılan ayırt edici işaretlerdir. Bunların içinde en çok hak ve yetki sağlayan ve en etkili tedbir alınmasını sağlayan unsur Markadır.

1995`e kadarki dönemde marka hakkı tecavüzü haksız rekabetin bir unsuru olarak algılanıp hukuki tedbirler de haksız rekabet kapsamında değerlendirilmiş ve marka hakkının korunması haksız rekabetin özel bir durumu olarak uygulanmıştır. Bugün ise marka hakkı korunması ve marka tescili başlı başına bağımsız bir hukuk konusu olarak kabul edilmektedir. Marka hukuku sürekli gelişmekte olan bir hukuk dalıdır. Zira günden güne artan marka başvuru sayıları ile daha çok konu mahkemelere taşınmaktadır. Bunun yanında Yargıtay tarafından marka hukuku ile ilgili olarak sürekli olarak yeni içtihatlar oluşturulmakta ve bu genç hukuk dalı her yönüyle gelişmektedir.

 

 

NEDEN MARKAMI TESCİL ETTİRMELİYİM?

556 sayılı KHK sadece tescilli markalara uygulanmaktadır. Tescil edilmemiş ancak bir şekilde kullanılmakta olan markalar koruma kapsamı dışındadır. Bu tür marka olarak kullanılan ibare ve isimler ancak genel hükümler yani Türk Ticaret Kanununun haksız rekabete ilişkin hükümlerine göre korunmaktadır. Şu halde tescilli olmayan markaların 556 sayılı KHK ‘ya göre marka hakkı sağlaması söz konusu olmayacaktır. Markanın tescil edilmemesi durumunda marka üzerinde gerçek hak sahibi olmayan kimselerin aynı markayı tescil ettirmesi ve gerçek hak sahibinin markayı kullanmasını engelleme hakkı bulunmaktadır.

  • Markanızın bir başka firma tarafından kullanılmasını ve taklit edilmesini önlemiş olursunuz.
  • İşletmenizin mal ve hizmetlerini tekel altına almış olursunuz.
  • Marka tescili, TSE belgesi gibi bir belge almanız gerektiğinde hazırlamanız gereken evraklar listesinde ilk sırada yer alır. Mal veya hizmetinizi sahiplenmenin tek yasal yolu bu belgeye sahip olmaktır. Hukuki ihtilaf durumunda hakkınızı arayabileceğiniz tek savunma aracınızdır.
  • İşletmelerin prestiji açısından her zaman etkili bir belgedir. Tüketici açısından markanın tek olması güven ve itibar sağlaması ile birlikte markaya yaptığı yatırımları da destekleyici bir unsurdur.
  • Markalaşma yolunda atılan ilk adım olan marka tescil belgesi yurt içi ve yurtdışı yapılan yatırımlarda koruyucu bir özelliğe sahiptir.

MARKA TESCİLİ NASIL YAPILIR

Marka tescili yaklaşık olarak 10-12 ay sürmekte olan bir işlemler silsilesidir. En baştan tescil belgesinin teslimi aşamasına kadar ciddiye alınması gereken ve ciddiyetle takip edilmesi gereken bu işlemler bütününün ehil ellere teslim edilmesi en uygun yoldur. Marka tescilinde pek çok yazışma ve işlem mevcuttur. Herhangi bir itiraz veya red ile karşılaşmayan bir markanın dahi işlemlerinin takip edilmesi için özel önem ve ihtisas gerektiği dikkate alınırsa markanın reddedilmesi veya ilan aşamasında itiraz edilmesi durumunda profesyonel yardıma ihtiyaç duyulacağı aşikârdır. Bu nedenle marka tescili ve marka tescili ile ilgili tüm işlemlerin profesyonel vekiller aracılığıyla yürütülmesi çok önemlidir.

Müracaat; araştırma sonucunda markanın müsait olduğunun belirlenmesinin ardından kullanmayı arzuladığımız sektörlerde markanın tescil talebinde bulunmasıdır.

İnceleme; müracaatın Türk Patent Enstitüsü uzmanları tarafından tescil edilip edilmeyeceğinin sorgulanması dönemidir. Burada 556 sayılı KHK 7. maddesi uyarınca yapılan inceleme ile bir kelimenin marka oma vasfı taşıyıp taşmadığı karara bağlanmaktadır. Bu inceleme sonunda marka ya yabul edilip ilana açılacak ya da kabul görmeyerek reddedilir.

İlan; inceleme sonunda markanın 3 ay süreyle Resmi Markalar Bülteni’nde 3. şahısların itirazına açıldığı dönemdir. Bu dönem içerisinde marka tamamen korumasızdır ve herkes markaya itiraz etme hakkına sahiptir.

Kabul; ilan dönemi içerisinde markaya itiraz gelmemesi halinde tescilin son safhasıdır. Türk Patent Enstitüsü markaya ilişkin kabul kararını düzenler ve belge düzenlenebilmesi için tescil harcının yatırılması talep edilir. Talep edilen tescil harcı beraberinde istenen diğer eksik evraklar tamamlanarak T.P.E.’ne sunulur.

Belge; Türk Patent Enstitüsü yukarıda sıralı tüm safhaların sonunda tescil belgesini düzenler ve tarafımıza gönderir.

Did you find apk for android? You can find new Free Android Games and apps.