KOBİ’LERE 1 MİLYON TL’YE KADAR DESTEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı başvurularının yarın başlayacağını bildirerek, "İmalat sektörü KOBİ'lerine verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira. Üst limitler aşılmamak kaydıyla, uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek." dedi.

 

Özlü, AA muhabirine KOSGEB'in, "KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı"na ilişkin açıklamalarda bulundu.

 

Türkiye'nin sürdürülebilir büyümesi için imalat sanayi sektörünü güçlendirmek ve rekabet gücünü artırmak gerektiğine işaret eden Özlü, bu kapsamda "Üretim ve İhracatta Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma Değerli Ürünlerin Payının Arttırılması" temasıyla, imalat sektörü KOBİ'lerine yönelik proje çağrısı hazırladıklarını söyledi. Programın detaylarını anlatan Özlü, çağrıya 4. Sanayi Devrimi'ne hazırlık: üretimde nesnelerin interneti uygulamaları, orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının arttırılması, katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, enerji verimliliğinin arttırılması ve yeşil üretime geçiş başlığı altında sunulan projelerinin kabul edileceğini belirtti.

 

Özlü, çağrıya proje sunacak işletmelerin, KOSGEB veritabanına kayıtlı ve aktif olmaları gerektiğine dikkati çekerek, "Bilanço usulünde defter tutmak kaydıyla, orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sanayisi sektörlerindeki KOBİ'lerin tümü, 11 Eylül-20 Ekim'de başvuru yapabilecek. Orta düşük ve düşük teknolojili sektörlerdeki KOBİ'lerde ise 2016 yılı net satış hasılatının en az 300 bin lira ve yıllık ortalama çalışan sayısının en az 3 olması şartı aranacak. İşletmelerin proje bütçe tekliflerinin, 2016 yılı net satış hasılatını aşmaması gerekecek." diye konuştu.

 

KOBİ'lerin destekten azami ölçüde yararlanabilmeleri için çağrı kapsamına uygun, somut ve ulaşılabilir hedefler tanımlamaları, hedeflere ulaşmalarını sağlayacak faaliyetleri detaylıca kurgulamaları ve proje giderleriyle faaliyetleri arasındaki ilişkileri net olarak göstermeleri tavsiyesinde bulunan Özlü, proje hedef ve faaliyetleriyle doğrudan ilişkili olmak kaydıyla yeni istihdam (en fazla 4 personel) edilecek personel, makine-teçhizat ve kalıp (ikinci el ürünler hariç), yazılım, eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test, analiz, tanıtım, yurt dışı seyahat, fuar katılım, stand, nakliye ve fuar kataloğu giderlerinin destekleneceğini dile getirdi.

 

 "Desteklenecek projeler nasıl belirlenecek"

 

Özlü, başvuruların kurullar tarafından inceleneceğini, 100 puan üzerinden yapılacak değerlendirmede eşik puan değerini geçenlerin 2. değerlendirme safhasına alınacağını ve nihai puanlama yapılacağını aktardı. Nihai puanlama sonucunda uygun bulunan projelerin sıralamaya tabi tutulacağını ve bütçe imkanları dahilinde en yüksek puandan başlamak üzere destekleneceklerin belirleneceğini kaydeden Özlü, "İşletme sahibinin veya yüzde 50'den fazla hisseli ortağının kadın girişimci olması, orta yüksek veya yüksek teknolojili sektörde faaliyet gösterilmesi, işletmenin KOSGEB veya diğer kamu kurumlarından aldığı proje desteğinin, çağrı ilan tarihinden geriye son 3 yıllık süre içinde başarılı tamamlanmış olması şartlarını sağlayan KOBİ'lerin projelerine, toplamda yüzde 10'a kadar ilave puan verilecek." ifadesini kullandı.

 

İşletmelere verilecek destek tutarına değinen Özlü, "Verilecek desteğin üst limitleri 300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon lira. KOBİ'lere proje bütçesinin yüzde 30'una kadar erken ödeme yapılabilecek. Üst limitler aşılmamak kaydıyla uygun bulunan gider kalemleri ve tutarlarının KDV hariç kısmı üzerinden yüzde 60 oranında destek verilecek." şeklinde konuştu.

 

Özlü, başvuru kılavuzu ve proje formatına "www.kosgeb.gov.tr" adresinden erişilebileceğine, başvuruların aralık ayı sonunda sonuçlandırılacağını ve ilan edileceğini kaydetti.

 

AA

Artı İstihdam Teşviki

KURUM ÇSGB
BİRİM İŞKUR
ANA PROGRAM ARTI 1 İSTİHDAM TEŞVİKİ
ALT PROGRAM  
ÖZET/AMAÇ 09.02.2017 tarih ve 29974 Sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile istihdam teşvik programı ile işverenler 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaklardır.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? v.        Teşvik uygulamasından özel sektör işverenleri yararlanacaklardır.

5.        İşveren açısından yararlanma koşulları ise;

·         -Özel sektör işvereni olmak,

·         -Yasal ödeme süresi geçmiş borcu bulunmamak,

·         -Diğer SGK Ödemelerini zamanında ödemiş olmak,

·         -Kayıt dışı veya sahte sigortalı çalıştırmamak.

 

DESTEK TÜRÜ TEŞVİK
DESTEK ORANI
ÜST LİMİT 6.        Bugün için bir çalışanın işverene maliyeti 2.177 TL’dir. (SGK tarafından uygulanan 5 puanlık prim indirimi sonrasında işveren maliyeti 2.088,56 TL olmaktadır.) Uygulanacak teşvikle işverenler, mevcut çalışanlarına ilave olarak işe alacakları her bir sigortalı için sadece 1.404 TL ödeyecek olup, geriye kalan 773 TL (SGK Primi:666,60₺, Vergi:106,80₺) tutarındaki prim ve vergi yükümlülükleri devlet tarafından karşılanacaktır. Başka bir deyişle, ilave istihdam edilen her 1 kişi için işverenlerin maliyeti 773 TL azalacaktır.

 

DESTEKLENEN GİDERLER

 

7.        İşverenler, 31.12.2017 tarihine kadar 2016/Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave aldıkları her bir sigortalı için bu teşvikten yararlanacaklardır.

 

DESTEK SÜRESİ 8.        Teşvik uygulaması 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

 

BAŞVURU DÖNEMLERİ 01.02.2017-31.12.2017
ÖZEL NOTLAR 9.        -İşverenlerin 01.02.2017 tarihinden itibaren mevcut çalışanlarına ilave alacakları sigortalıların;  İŞKUR’a kayıtlı işsiz olmaları ve işe alındıkları tarihten önceki üç aya ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumuna verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı sigortalılar dışında olmaları gerekmektedir. (3 Aydır İşsiz Olmak)

10.

11.        -Yeni alınacak işsizin İŞKUR’a talep verilerek kurumdaki kayıtlı işsizlerden karşılanmış olması gerekir.

12.

13.        -Bu teşvikten yararlanacak işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaklardır.

14.

15.        -Borç yapılandırmasından yararlanan ve taksitlerini düzenli ödeyen işverenler “Artı 1 İstihdam Teşviki”nden yararlanabilir.

16.

17.        -Artı 1 İstihdam Teşviki;

·              .Kamu idarelerine ait işyerleri,

·              .5335 sayılı Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası kapsamına giren kurum ve kuruluşlarına ait işyerleri,

·              .2886 sayılı Kanuna, 4734 sayılı Kanuna ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri,

·              .Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar,

·              .Yurt dışında çalışan sigortalılar hakkında uygulanmaz.

 

TEKNİK TANIMLAR

Teminat Giderleri Desteği Banka Teminat Mektubu/Kefalet Mektubu için Protokol Listesi

Yayın için; Başlangıç Tarihi: 17 Ağustos 2016 Çarşamba – Bitiş Tarihi: 1 Ağustos 2018 Çarşamba

Sıra No Kurum/Kuruluş Adı Başvuru Ücreti/

İnceleme Ücreti

Yıllık Komisyon Oranı Protokol Tarihi
 1 Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) 500-TL %0,75 (en fazla) 09.02.2016
 2 Akbank T.A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 3 Denizbank A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 4 ING Bank A.Ş 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 5 Şekerbank T.A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 6 Türkiye Halkbankası A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 7 Türkiye Garanti Bankası A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 8 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 9 Türk Ekonomi Bankası A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016
 10 Türkiye Finans Katılım Bankası A.Ş. 250-TL %0,75 (en fazla) 13.05.2016

 

NOT: KOSGEB ile Protokolü bulunmayan bankalardan alınacak Banka Teminat Mektubu için listede yer alan en düşük Başvuru Ücreti/İnceleme Ücreti ve Yıllık Komisyon Oranı uygulanır.

“Biyoteknoloji” Alanlarında Faaliyet Gösteren Fİrmalara Duyurulur

Ülkemizde biyoteknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların sayısını belirleme ve bundan sonraki süreçte biyoteknoloji ile ilgili resmi istatistiklerin oluşturulması çalışmaları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinatörlüğünde başlatılmıştır.

Bu kapsamda;

  • OECD tarafından “biyoteknoloji” kavramı için oluşturulan “Bilgi birikimi, ürün ve hizmet üretimi içincanlı ya da cansız organizmaların değiştirilmesi; bilim ve teknolojinin canlı organizma ve bu organizmaların parça, ürün ve modellerine uygulanması” tanımına uygun faaliyetler/projeler yürüten,
  • İsminde “biyoteknoloji” kelimesi geçen

Firmalara ulaşılmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Faaliyetlerini bu kapsamda değerlendiren firmaların vergi numaraları ile iletişim bilgilerini eda.unal@sanayi.gov.tre-posta adresine göndermeleri önemle rica olunur.