Genel Destek Programı Yenilendi

2010 yılından bu tarafa uygulanmakta olan destek programlarından Genel Destek Programı; sürece dair yaşanan tecrübeler ve KOBİ’lerimizden gelen talepler dikkate alınarak KOSGEB İcra Komitesince alınan karar çerçevesinde 24 Eylül 2018 itibariyle yerini İşletme Geliştirme Destek Programı’na bıraktı.

Genel Destek Programı kapsamında hak edilmiş desteklere ilişkin ödeme süreçleri devam edecek olup, ödemelerin tamamlanmasından sonra işletmelerin Genel Destek Programı tamamlanmış olacaktır.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan KOBİ’lere Destek Paketi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye’ye yönelik ekonomik saldırılar karşısında sanayiciler, KOBİ’ler ve teknoloji girişimcilerinin üzerindeki yükü hafifletmek ve bu süreçten güçlenerek çıkmalarını sağlamak amacıyla harekete geçti.

Bakan Varank başkanlığında hafta başından itibaren bakanlık bünyesinde yürütülen, “Destek ve Önlem Paketi” çalışmaları tamamlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da sunulan paket, parasal genişlemeye yol açmadan ve sıkı maliye politikalarına uyumlu şekilde hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kurban Bayramı öncesinde 16 maddelik paketi kamuoyu ile paylaştı.

Bakan Varank, pakete ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu;

“Ülkemize karşı yapılan ekonomik saldırılardan sanayicilerimizin ve teknoloji girişimcilerimizin olumsuz etkilenmemeleri için yerlileştirme adımlarımızı ve milli teknoloji hamlemizi hızlandırıyoruz. Sektörün taleplerini de dikkate alarak, yeni ekonomi modelimizdeki tasarruf ilkeleri çerçevesinde bütçemize ilave yük getirmeksizin, sanayicilerimizi ve girişimcilerimizi 16 maddelik yeni bir paketle destekliyoruz.”

İŞTE DESTEK ve ÖNLEM PAKETİ:

 1. Ar-Ge destekleri̇ne “kur farkı” ayarı,
 2. 2 bi̇n 739 i̇thal üründe ‘yerli̇leşti̇rme’ atağı,
 3. OSB’lerde ‘bedelsi̇z arsa’ tahsi̇si̇ni̇n kapsamı geni̇şli̇yor,
 4. Yatırım teşvi̇k belgesi̇ başvuru ücreti̇ kaldırılıyor,
 5. Temel bi̇li̇mler mezunlarına ‘i̇sti̇hdam’ desteği̇,
 6. Tekno gi̇ri̇şi̇mci̇lere desteği̇n üst sınırı 200 bi̇n TL.’ye yükselti̇ldi̇.
 7. Dış pazarlara açılan, KOBİ’lere 300 bi̇n TL. i̇hracat desteği̇,
 8. TSE hi̇zmet bedelleri̇nde yüzde (%) 25 i̇ndi̇ri̇m,
 9. Vadesi̇ geçmi̇ş ve i̇cra taki̇bi̇ başlatılan TSE alacakları yeni̇den yapılandırılacak,
 10. Patent, marka, tasarım başvuru ve tesci̇l ücretleri̇nde yüzde (%) 25 i̇ndi̇ri̇m,
 11. Patent, marka ve tasarımla i̇lgi̇li̇ geci̇kme cezaları affedi̇li̇yor.
 12. Kalkınma ajansları aracılığıyla bi̇n 500 projeye 500 mi̇lyon TL.’li̇k destek,
 13. Teknoloji̇ geli̇şti̇rme bölgeleri̇ne 100 mi̇lyon TL.’li̇k destek.

Destek paketine ilişkin uygulamanın bayram sonrası hayata geçeceği tahmin ediliyor.

Teknolojik yenilik desteklerinde yeni dönem TEYDEB 2.0

TÜBİTAK bünyesinde faaliyet gösteren Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, resmi sitesinden yayınladığı “Yenilik Destek Programı Uygulama Esasları Yönetmeliği”nde uygulama esaslarında köklü değişikliklere gittiği gözlendi.

Uzun süren bir bekleyişin ardından yayınlanan yönetmelik, programın geçen döneme kıyasla tematik olarak katma değer odağına yöneldiğini gösteriyor.

1995 yılından beri 1501, 1507, 1509, 1511 kodları ile bilinen programlarda hibe veren TEYDEB den bu güne kadar 16 bin projeye toplam 6 milyar ₺ destek sağladı.
1 Ağustos’tan itibaren geçerli olduğu belirtilen yeni hibe programları iki temel çağrı biçimi ile devam edecek.

 

SADE – Sanayi AR-GE ve Yenilik Destekleri

Sanayi Ar-Ge ve Yenilik Destekleri, tematik ve genel çağrılar olarak iki bölümde özel sektörün projelerini değerlendirmeye devam edecek.

 • Proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetlerini (1501, 1507 program amaçlarına uygun benzer çağrılar)
 • Araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik amaçlı girişimcilik faaliyetlerini (1512 programları amacına uygun benzer çağrılar)
 • Ülke ihtiyaçlarına yönelik ve/veya öncelikli alanlarda, sektörel veya bölgesel proje esaslı araştırma, teknoloji geliştirme ve yenilik faaliyetleri (1511 program amacına uygun benzer çağrılar)
 • Üniversite/kamu araştırma merkez ve enstitülerindeki bilgi birikimi ve teknolojinin, özel sektöre aktarılarak ekonomik değere dönüştürülmesine yönelik faaliyetler (1505 programı amacına uygun benzer çağrılar)

 

AYDE – Arayüzü Destekleri
TEYDEB 2.0 ile devreye girecek diğer bir kavram ise Arayüz Destekleri AYDE. Girişimci ve araştırmacı ekosistemini geliştirmesi beklenen bu destekler için mevcut durumda var olan yapıya en uygun kurumlar; teknokentler, teknoloji transfer ofisleri.

Yönergede ifade edildiği kadarıyla AYDE çağrılarının içeriğini;

 • SADE çağrılarında etkin ve verimli sonuçlar alınabilmesi için yenilik ve girişimcilik alanlarında kapasite artırıcı ve kamu-üniversite-sanayi işbirliklerinde kolaylaştırıcı mekanizmalar oluşturulması ve yürütülmesine yönelik faaliyetler
 • Kuruluşların kendi aralarında ve diğer araştırma kurumlarıyla teknoloji ve yenilik odaklı işbirliği ve teknoloji transfer mekanizmaları oluşturmalarına yönelik faaliyetleri
 • Özel sektör, üniversite ile araştırma kurum ve kuruluşlarının iş birliği yapmasını sağlayacak faaliyetlerin ve bu iş birliğini kolaylaştıracak teknoloji transfer ofisleri, proje geliştirme, bilgi lisanslama, bilgi aktarım merkezleri ve benzeri ortamların faaliyetleri,

oluşturması bekleniyor.

Kurumun tanıtım sunumlardan anlaşıldığı kadarıyla, Yenilik Arayüzü Destekleri AYDE ile işbirliği odaklı çok kaynaklı fonlama mekanizmasının oluşturulması hedefleniyor. İhtiyaç ve strateji odaklı çağrılar çerçevesinde yürütülmesi tasarlanan AYDE’nin kendi içerisinde de dört kola ayrılması bekleniyor:

MENAY – Mentor Arayüzleri

ÜSAY – Üniversite Sanayi Arayüzleri

GİRAY – Girişimcilik Arayüzleri

FİNAY – Finansal Destek Arayüzleri

Fakat henüz bu kurumların ve mekanizmaların neler olduğu, kar amacı güdüp/gütmemesi konusunda kesin bir bilgi bulunmuyor.

Bu arayüzlerle, sanayi-üniversite-yatırımcı-alan uzmanı şirketler ile kamu kurumları arasında sanayiye sağlanacak Ar-Ge desteklerinin daha etkin ve ölçülebilir bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın açıklamasına göre, bu sene açılacak TEYDEB çağrıları aracılığıyla hayata geçirilecek projelere üç yılda 1,2 milyar TL. kaynak ayrıldı.

Program kapsamına yayınlanacak çağrılara en kısa zamanda sitemizden ulaşabilirsiniz.

Yeni TEYDEB yönetmeliğine ulaşmak için tıklayın.

İmalatçıya makine alımında KDV istisnası

Bakanlar Kurulu’nun 2018/11674 sayılı kararının 05 Mayıs 2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla, imalat sektöründe makine alımı için KDV istisnası başladı.

Yasaya göre;

 • Sanayi Sicil Belgesi sahibi KDV mükelleflerine, imalat sanayinde kullanılmak üzere yapacakları “yeni” makine ve teçhizat alımlarında KDV istisnası uygulanacak.
 • Ek olarak; Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde, AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Araştırma Laboratuvarları’nda yer alan vergi mükellefleri de, araştırma geliştirme faaliyetleri için kullanacakları makine ve ekipman için aynı istisna uygulanacak.
 • 31/12/2019 tarihine kadar geçerli olacak bu indirim kapsamına giren makine ve teçhizat listesi Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenmiştir.

İlgili listeye ulaşmak için tıklayınız.