KURUM KOSGEB
BİRİM
ANA PROGRAM Genel Destek Programı
ALT PROGRAM BELGELENDİRME DESTEĞİ
ÖZET/AMAÇ İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan KOBİ’ler
DESTEK TÜRÜ HİBE
DESTEK ORANI Bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.
ÜST LİMİT Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.
DESTEKLENEN GİDERLER

 

⇒ Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi,

⇒ ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.

DESTEK SÜRESİ Sınırsız
BAŞVURU DÖNEMLERİ Sürekli açık
ÖZEL NOTLAR ⇒ Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.
TEKNİK TANIMLAR