KURUM KOSGEB
BİRİM
ANA PROGRAM Genel Destek Programı
ALT PROGRAM ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
ÖZET/AMAÇ İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları Ön ve Detaylı Etüt, Verimlilik Arttırıcı Proje (VAP) İçin Danışmanlık, Enerji Yöneticisi Eğitimi Hizmetleri ve Uygulama Giderlerine destek verilir.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan KOBİ’ler
DESTEK TÜRÜ HİBE
DESTEK ORANI Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
ÜST LİMİT Program süresince Enerji Verimliliği Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmişbeşbin) TL’dir
DESTEKLENEN GİDERLER

 

⇒ Ön Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 2.500 (ikibinbeşyüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beşbin) TL’dir.

⇒ Detaylı Etüt için destek üst limitleri; 20-200 Ton Eşdeğer Petrol (TEP) için 10.000 (onbin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmibin) TL’dir.

⇒ Enerji Yöneticisi Eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beşbin) TL’dir.

DESTEK SÜRESİ Sınırsız
BAŞVURU DÖNEMLERİ Sürekli açık
ÖZEL NOTLAR
TEKNİK TANIMLAR