KURUM KOSGEB
BİRİM
ANA PROGRAM Genel Destek Programı
ALT PROGRAM TANITIM DESTEĞİ
ÖZET/AMAÇ İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Bu destek;

⇒ Ürün kataloğu giderlerini,

⇒ Yurt dışında yayınlanan veya dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini,

Web/Mobil Tabanlı tanıtım giderleri kapsar.

KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan KOBİ’ler
DESTEK TÜRÜ HİBE
DESTEK ORANI Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
ÜST LİMİT Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.
DESTEKLENEN GİDERLER

 

Her bir destek başvurusu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti;

⇒ Her bir ürün katalogu için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL’yi, Program süresince ürün katalogu için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 10.000 (on bin) TL’yi geçemez

⇒ Web Tabanlı Tanıtım Giderleri için 5.000 (beş bin) TL’yi,

⇒ Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için 7.500 (yedi bin beş yüz) TL’yi

⇒ Program süresince Web/Mobil Tabanlı Tanıtım Giderleri için verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (on beş bin) TL’yi geçemez.

Yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek her bir reklam verme giderleri için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 7.500 (yedi bin beş yüz) TL’yi, Program süresince yurt dışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara verilecek toplam desteğin üst limiti ise 15.000 (on beş bin) TL’yi geçemez.

DESTEK SÜRESİ Sınırsız
BAŞVURU DÖNEMLERİ Sürekli açık
ÖZEL NOTLAR ⇒ Yurt İçi Marka Tescil Belgesi şartı aranır.
TEKNİK TANIMLAR