KURUM KOSGEB
BİRİM
ANA PROGRAM Genel Destek Programı
ALT PROGRAM YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ
ÖZET/AMAÇ Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) için kira, stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR? Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olan, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olan KOBİ’ler
DESTEK TÜRÜ HİBE
DESTEK ORANI Program kapsamında sağlanacak desteklerin oranı 1. bölgede % 50 (elli), 2., 3. ve 4. bölgelerde % 60 (altmış), 5. ve 6. bölgelerde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.
ÜST LİMİT Program süresince desteğin üst limiti 45.000 (kırkbeşbin) TL’dir.
DESTEKLENEN GİDERLER

 

⇒ Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında 150 (yüzelli) TL/m²,

⇒ Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda 100 (yüz) TL/m²’dir.

⇒ Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

DESTEK SÜRESİ Sınırsız
BAŞVURU DÖNEMLERİ Sürekli açık
ÖZEL NOTLAR ⇒ KOSGEB destekli fuar listesi için tıklayınız.
TEKNİK TANIMLAR