Desteklenen Yatırım Konuları

1. TARIMSAL ÜRÜNLERİN İŞLENMESİ, KURUTULMASI, DONDURULMASI, PAKETLENMESİ VE DEPOLANMASI

1a.Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

1b. Bitkisel ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

1c. Hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi ve depolanmasına yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

1d. Tarımsal ürünlerin depolanmasına yönelik başvurularda çelik silo ve soğuk hava deposu yapımına yönelik yeni tesislerin yapımı

2. TARIMSAL ÜRETİME YÖNELİK SABİT YATIRIM KONULARI

2a. Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli, modern yeni seraların yapımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2b. Büyükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2c. Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2d. Kanatlı yetiştiriciliğine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2e. Kültür mantarı üretimine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2f. Büyükbaş ve küçükbaş kesimhanelerine yönelik faal olan mevcut tesislerin teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu,

2g. Kanatlı kesimhanelerine yönelik yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

3. TARIMSAL FAALİYETLER İÇİN GÜNEŞ, RÜZGAR VE YENİLENEBİLİR ENERJİ KAYNAKLARINDAN ELEKTRİK ÜRETEN TESİSLERE YÖNELİK YATIRIM KONULARI

Tarımsal faaliyetlere yönelik yapılmış ve/veya yapılacak tesislerde, toplu basınçlı sulama sistemleri için, sulama kooperatifleri ve sulama kooperatifleri üst birliklerinin sulama hizmetlerinin gerektirdiği elektrik enerjisini temin etmek amaçlı güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı ile 3 dekardan küçük olmaması şartıyla örtü altı kayıt sistemine kayıtlı mevcut modern seralarda kullanılmak üzere; yenilenebilir enerji kaynaklarından jeotermal ve biyogazdan ısı ve/veya elektrik üreten tesisler ile güneş ve rüzgâr enerjisinden elektrik üreten tesislerin yapımı.

4. SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ YAPILMASINA YÖNELİK YATIRIM KONULARI

Denizlerde yetiştiricilik ve İç sularda yetiştiricilik hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

5. HAYVANSAL VE BİTKİSEL ORİJİNLİ GÜBRE

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması konuları hibe desteği kapsamında değerlendirilir

Kimler Başvuru Yapabilir

Proje başvuruları gerçek ve tüzel kişiler tarafından yapılır.

Tüzel kişilik son başvuru tarihinden önce kurulan;

a)Kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler

b) Tarımsal amaçlı kooperatifler, üretici birlikleri ile bunların üst birlikleri olabilir.

*Tüzel kişiler idari ve mali açıdan kamudan bağımsız olmalıdırlar.

Destek Üst Limitleri

Yeni Tesis 1.500.000 TL

Tamamlama Projeleri 1.000.000 TL

Kapasite Artırımı, Teknoloji Yenileme Ve Modernizasyon 750.000 TL’dir.

Son Başvuru

Şubat 2021

Destek Oranı

%50

Desteklenen Gider Kalemleri

İnşaat işleri alım giderleri

Makine, ekipman ve malzeme alım giderleri