2012 yılı Nisan ayı içinde kamuoyuna tanıtılan Türkiye’nin yeni Yatırım Teşvik Programı, 15 Haziran 2012 tarih ve 2012/3305 sayılı  Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar ile yürürlüğe girmiş; Kararın uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar da 2012/1 sayılı Tebliğ’de tanımlanmıştır.

Yatırımlar, Yeni yatırım teşvik programı kapsamında tasarlanan dört farklı teşvik uygulaması, dokuz farklı teşvik aracı ile değişen şekillerde desteklenmektedir. Teşvik araçlarının yatırımcıya sağladığı katkılar, yatırımın niteliğine ve tabi olacağı uygulamalara göre değişkenlik göstermektedir.

Teşvik Uygulamaları


Yeni Yatırım Teşvik Programı, yatırımların konusuna, büyüklüklerine ve bölgesine göre farklı uygulamalar çerçevesinde destek vermek üzere kurgulanmıştır. Bu çerçevede, yeni program dört farklı uygulamadan oluşmaktadır.

Teşvik Araçları


Yatırımcıların teşvik araçlarından sağlayacakları katkıları netleştirmek için bu bölümde teşvik araçlarının kapsamı hakkında detaylı bilgiler sunulmaktadır. Bu amaçla teşvik araçlarının uygulanmasına ilişkin bilgilendirme amaçlı ve varsayımsal örnekler verilmiştir.

1.KDV İstisnası

Yatırım Teşvik Belgesi ekinde yer alan; yerli veya ithal makine-teçhizat listelerinin değerlendirilmesi sonucunda kabul gören makine ve teçhizatlar katma değer vergisinden istisna edilir.

Örnek: Yatırım projesi kapsamında, yurtiçinden 10.000.000 TL’lik yerli, yurtdışından da 20.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin KDV istisnası teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 5.400.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

KDV İstisnası Tutarı          = (Toplam Makine ve Teçhizat Bedeli) x (KDV Oranı)

= 30.000.000 TL x 0.18 = 5.400.000 TL

 1. Gümrük Vergisi Muafiyeti

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yurt dışından temin edilecek yatırım malı makine ve teçhizat için gümrük vergisinin ödenmemesi şeklinde uygulanır.

Örnek: Yatırım projesi kapsamında, yurtdışından 30.000.000 TL’lik ithal makine ve teçhizat satın alacak olan bir yatırımcının, projesinin gümrük vergisi muafiyeti teşvik aracından faydalandırılması durumunda yaklaşık 600.000 TL’lik bir avantaj sağlaması mümkündür.

Gümrük Vergisi Muafiyet Tutarı    =İthal Makine ve Teçhizat Bedeli*Gümrük Vergisi Oranı

= 30.000.000 TL x (%2) = 600.000 TL

 1. Vergi İndirimi

Gelir veya kurumlar vergisinin, yatırım için öngörülen katkı tutarına ulaşıncaya kadar indirimli olarak uygulanmasıdır.

Örnek: Vergi indiriminin %50’sinin yatırım döneminde, %50’sinin de yatırım tamamlandıktan sonra kullanılabileceği, indirimli vergi oranı %80, yatırıma katkı oranı %40 olan bir yatırım teşvik uygulamasına tabi olarak desteklenen ve toplam sabit yatırım tutarı 50.000.000 TL olan bir yatırım projesi için yatırımcının 20 Milyon TL tutarında vergi indiriminden faydalanması mümkündür.

 • Yıllık vergi yükümlülüklerinden düşeceği vergi bu tutara ulaşıncaya kadar yatırımcı, Türkiye’de %20 olan kurumlar vergisini faydalandığı indirimli oran olan %4 üzerinden ödeyecektir.
 • Projesinin desteklendiği uygulama yatırım tamamlanmadan da bu teşvik aracından faydalanılmasını sağladığı için, yatırımcı 20 milyon TL’lik vergi indiriminin 10 milyon TL’lik kısmını yatırım döneminde mevcut faaliyetlerinden elde ettiği gelirler için de kullanabilecektir.
 1. Faiz Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında kullanılan en az bir yıl vadeli krediler için sağlanan bir finansman desteğidir. Teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının %70’ine kadar kullanılan krediye ilişkin ödenecek faizin veya kâr payının belli bir kısmı Ekonomi Bakanlığınca karşılanmaktadır.

Örnek: Yatırım projesinin toplam bedeli 10.000.000 TL olması durumunda faiz desteğinden yararlanabilecek maksimum kredi miktarı 7.000.000 TL olarak belirlenmiştir. Firmanın 7.000.000 TL tutarında Türk Lirası kredi kullanması durumunda yararlanacağı destek oranı 7 puan, yararlanabileceği desteğin üst sınırı ise 900.000 TL olacaktır. Buna göre ilk 6 ayı anapara ödemesiz, 6 ayda bir ödemeli 5 yıl vadeli kredi kullanan firmanın her ödemede alacağı faiz desteği iadesi aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.

Faiz Desteği Tutarı = (Geriye Kalan Ana Para Ödemesi) x (Destek Puanı)/2

Buna göre firmanın 6 ayda bir alacağı destek miktarları;

 1. Ay : 245.000 TL
 2. Ay : 220.500 TL
 3. Ay : 196.000 TL
 4. Ay : 171.500 TL
 5. Ay : 67.000 TL*

Toplam : 900.000 TL

* Destek miktarı 30. Ayda yapılan ödeme ile 900.000 TL barajına ulaştığı için, destek bu noktada sonlandırılmaktadır.

 1. Yatırım Yeri Tahsisi

Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiş büyük ölçekli yatırımlar, stratejik yatırımlar ve bölgesel desteklerden yararlanacak yatırımlar için Maliye Bakanlığınca belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yatırım yeri tahsis edilebilir.

 1. Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği

Yatırım Teşvik Belgesi kapsamı yatırımla sağlanan ilave istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi işveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kısmının Bakanlıkça karşılanmasıdır. Bu destekten faydalanabilmek için teşvik belgesinin tamamlama vizesinin yapılması gerekir.

Sigorta Primi İşveren H. D. Tutarı   = (İlave İstihdam)x(Süre)x(Sigorta Primi İşveren Payı)

= 50 işçi x 120 ay x 183,4 TL

= 1.100.400 TL

Sık Sorulan Sorular