SGK, İŞKUR ile Hazine ve Maliye Bakanlığı işbirliğiyle yürütülen “İlave İstihdam Teşviki” uygulama dönemi son tarihi 31/12/2020’den, 02/12/2020 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile 31/12/2022’ye uzatılmıştır. Teşvik programı ile işletmelerin bir önceki takvim yılında bildirdikleri kayıtlı sigortalı sayısına ilave olarak 01/01/2018 ila 31/12/2022 tarihleri arasında işe alınan çalışanlardan doğan SGK İşveren ve İşçi Hissesi, Gelir Vergisi ve Damga Vergisi giderlerini desteklenmektedir. İmalat Sanayii ve Bilişim sektörleri için teşvik, daha yüksek oranda uygulanmaktadır. Daha yüksek oranda teşvikten yararlanacak olan Bilişim Sektörü NACE Rev.2 sınıflandırmaları, 20/6/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11969 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenmiştir. İstihdam edilecek Sigortalının İşe girdikleri aydan önceki 3 aylık sürede toplam 10 günden fazla 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1. fıkrasının (a) ve (c) bentleri (4/a ve 4/c) kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmemiş olmaları ve isteğe bağlı sigortalılık hariç 5510 sayılı Kanunun 4. maddesinin 1 fıkrasının (b) bendi kapsamında sigortalı olmaması gerekmektedir. Teşvikten yararlanmak için sigortalının işe giriş öncesi İŞKUR kaydının olması/yapılması gerekmektedir.